Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy: Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3 - część I, Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku, ul. Słonimska 38 - część II

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy: Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3 - część I, Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku, ul. Słonimska 38 - część II
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.8.2018
Termin składania ofert 2018-05-22
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytotycznych: Paulina Jedlińska, w sprawach proceduralnych: Anna Biendzio
Wykonawca cz. I - w toku, cz. II - DF-Studio Projektowe s.c. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Białystok
Cena brutto cz. II - 97 170,00 zł

Feedback

wynik operacji: 9-8