Budowa ulic: Wigierskiej i Kolonia Dojlidy w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Budowa ulic: Wigierskiej i Kolonia Dojlidy w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.10.2018.MZ
Termin składania ofert 2018-04-26
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Magdalena Zalewska, tel. (85) 879 67 65, w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozłowska, tel. (85) 869 62 70

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 7-3