w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r.

Tytuł w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r.
Nr konkursu 1176/16
Data zamknięcia 2017-01-16
Kategoria konkurs Pomoc społeczna
Status Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji 500 000 zł

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 4+4