Konkursy

Szczegółowe informacje o konkursach opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 174 wyników ze wszystkich kategorii.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2018 - 2020

Data utworzenia: 2017-11-29

Kategoria: Zdrowie

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-20

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w latach 2018 - 2020

Data utworzenia: 2017-11-29

Kategoria: Zdrowie

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-20

Feedback

wynik operacji: 11*10