Konkursy

Szczegółowe informacje o konkursach opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Obowiązki i sankcje wobec stowarzyszeń i fundacji, wynikających z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnych (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) więcej informacji: 

http://cas.bialystok.pl/pl/aktualnosci/zapisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-zagrozeniom-przestepczoscia-na-tle-seksualnym.html

Dostępne: 179 wyników ze wszystkich kategorii.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na lata 2018 - 2020

Data utworzenia: 2018-02-28

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-03-21

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 r.

Data utworzenia: 2018-02-21

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-03-19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 r.

Data utworzenia: 2018-02-21

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-03-19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania na 2018 rok pn. „Programy wychowawcze i edukacyjne”

Data utworzenia: 2017-12-15

Kategoria: Edukacja

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-01-08

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2018 - 2020

Data utworzenia: 2017-11-29

Kategoria: Zdrowie

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-20

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w latach 2018 - 2020

Data utworzenia: 2017-11-29

Kategoria: Zdrowie

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-20

Feedback

wynik operacji: 4*4