Konkursy

Szczegółowe informacje o konkursach opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Obowiązki i sankcje wobec stowarzyszeń i fundacji, wynikających z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnych (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) więcej informacji: 

http://cas.bialystok.pl/pl/aktualnosci/zapisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-zagrozeniom-przestepczoscia-na-tle-seksualnym.html

Dostępne: 195 wyników ze wszystkich kategorii.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Data utworzenia: 2018-06-20

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-07-13

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku

Data utworzenia: 2018-06-04

Kategoria: Ochrona środowiska

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-06-25

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Data utworzenia: 2018-05-11

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Nierozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-06-04

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Data utworzenia: 2018-05-11

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-06-04

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia na 2018 r.

Data utworzenia: 2018-04-24

Kategoria: Zdrowie

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-05-15

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 r.

Data utworzenia: 2018-04-24

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-05-21

Feedback

wynik operacji: 4*4