Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku, w okresie od 25 maja do 31 grudnia

Tytuł Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku, w okresie od 25 maja do 31 grudnia
Nr konkursu KPS-I.524.3.2018
Data zamknięcia 2018-04-13
Kategoria konkurs Kultura
Status Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji 340 000 zł

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 11-8