Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku p.n.: 1) Organizacja w Białymstoku zawodów lub imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, 2) upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Białegostoku, 3) wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, rozwoju sportu osób niepełnosprawnych w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych, 4) organizacja imprez sportowych, wydarzeń z okazji 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Tytuł Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku p.n.: 1) Organizacja w Białymstoku zawodów lub imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, 2) upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Białegostoku, 3) wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, rozwoju sportu osób niepełnosprawnych w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych, 4) organizacja imprez sportowych, wydarzeń z okazji 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Nr konkursu KPS-III.524.7.2017
Data zamknięcia 2017-12-20
Kategoria konkurs Sport
Status Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji Zad nr 1 - 1.000.000 zł, Zad nr 2 - 500.000 zł, Zad nr 3 - 220.000 zł, Zad nr 4 - 60.000 zł

Feedback

wynik operacji: 11+4