Białystok, w rejonie ulic: F. Karpińskiego i Św. Proroka Eliasza, obr. 21 - Dojlidy, dz. nr 788/24

Lokalizacja (położenie) Białystok, w rejonie ulic: F. Karpińskiego i Św. Proroka Eliasza, obr. 21 - Dojlidy, dz. nr 788/24
Przeznaczenie zabudowa produkcyjna i usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza 1 540 000,00 zł
Termin przetargu 2018-03-16
Status Otwarty
Osoba do kontaktu Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 10+4