Białystok, ul. Słonimska, dz. 904, obr. 17

Lokalizacja (położenie) Białystok, ul. Słonimska, dz. 904, obr. 17
Przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną;
Cena wywoławcza 168 000,00 zł
Termin przetargu 2018-07-05
Status Otwarty
Osoba do kontaktu Dariusz Korolczuk, tel. 85 8696911

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 7*4