L sesja Rady Miasta Białystok w dniu 21 maja 2018 r.

Tytuł L sesja Rady Miasta Białystok w dniu 21 maja 2018 r.
Kategoria Aktualności Rada Miasta

L sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 21 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz. 10.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

W związku z zachowaniem terminu wynikającego z art. 20 ust. 5 Ustawy o  samorządzie gminnym, projekt uchwały zawartyw w druku nr 817 zostanie wprowadzony do porządku obrad bez konieczności jego rozszerzania w głosowaniu.

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

Dokumenty do pobrania

 • L sesja RMB - 21 maja 2018 r.doc (DOC, 59 KB)

 • Druk Nr 802.pdf (PDF, 194.05 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

 • Druk Nr 803.pdf (PDF, 177.03 KB)

  projekt uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji bezpieczeństwa i porządku

 • Druk Nr 804.pdf (PDF, 396.06 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok.

 • Druk Nr 805 - skan.pdf (PDF, 490.88 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • Druk Nr 806 - skan.pdf (PDF, 632.65 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku

 • Druk Nr 810.pdf (PDF, 1.01 MB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Jagiellońskiej)

 • Druk Nr 811.pdf (PDF, 1.18 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

 • Druk Nr 812.pdf (PDF, 571.57 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2018 – 2036

 • Druk Nr 813.pdf (PDF, 177.14 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 • Druk Nr 814.pdf (PDF, 176.46 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa.

 • Druk Nr 815.pdf (PDF, 175.47 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania

 • Druk Nr 816.pdf (PDF, 726.67 KB)

  projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku oraz nadania jej statutu.

 • Druk Nr 817.pdf (PDF, 187.26 KB)

  projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów, placów zabaw, boisk i urządzeń sportoworekreacyjnych użyteczności publicznej oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich

Feedback

wynik operacji: 10*4