Aktualności

Aktualności dostępne publicznie przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 4857 wyników ze wszystkich kategorii.

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i skompletowanie akt sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Nowowarszawskiej i Stawowej.

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i skompletowanie akt sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Nowowarszawskiej i Stawowej.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2018-06-22

Postanowienie prostujące omyłkę pisarską w decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z rozbiórką istniejącej sieci, przy ...

Postanowienie prostujące omyłkę pisarską w decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z rozbiórką istniejącej sieci, przy ul. Ogrodowej, Stary Rynek i Słonimskiej.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2018-06-22

Informacja o wykazie nr 91/2018

Informacja o wykazie nr 91/2018

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2018-06-22

Informacja o wywieszonym wykazie nr 75/2018

Informacja o wywieszonym wykazie nr 75/2018

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2018-06-22

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie Zwierzynieckiej i Jagiellońskiej)

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie Zwierzynieckiej i Jagiellońskiej)

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-06-22

Budowa ulicy Klepackiej - drogi gminnej w Białymstoku na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Barszczańskiej

Budowa ulicy Klepackiej - drogi gminnej w Białymstoku na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Barszczańskiej

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2018-06-22

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali sieci ciepłowniczej, preizolowanej wraz z rozbiórką istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej, przy Al. Piłsudskiego....

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali sieci ciepłowniczej, preizolowanej wraz z rozbiórką istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej, przy Al. Piłsudskiego.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2018-06-21

Wydanie decyzji dotyczącej budowy : Alei „Niezłomnych” wraz z 7 pomnikami upamiętniającymi oraz tablicą memoratywną składającą się z dwóch elementów, niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu, obr. 11 w rejonie ul. 11 Listopada na te...

Wydanie decyzji dotyczącej budowy : Alei „Niezłomnych” wraz z 7 pomnikami upamiętniającymi oraz tablicą memoratywną składającą się z dwóch elementów, niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu, obr. 11 w rejonie ul. 11 Listopada na terenie Parku Konstytucji 3-go Maja w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-06-21

Budowa dróg gminnych: 1KD-Z (przedłużenie ul. Bolesława Chrobrego) oraz 3KD-L, na osiedlu Skorupy w Białymstoku

Budowa dróg gminnych: 1KD-Z (przedłużenie ul. Bolesława Chrobrego) oraz 3KD-L, na osiedlu Skorupy w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2018-06-21

Zmiana decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych D i E przy ul. Łąkowej w Białymstoku

Zmiana decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych D i E przy ul. Łąkowej w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2018-06-20

Feedback

wynik operacji: 7*5