Aktualności

Aktualności dostępne publicznie przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 3653 wyników ze wszystkich kategorii.

Obwieszczenie o ponownym zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.566.2017, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunię...

Obwieszczenie o ponownym zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.566.2017, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Jarzębinowej 14A w Białymstoku, na działce nr geod. 1781/45, obręb 2 - Wysoki Stoczek

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2017-11-17

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Trasy Niepodległości w Białymstoku, etap II

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Trasy Niepodległości w Białymstoku, etap II

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2017-11-17

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowo - handlowymi, garażami podziemnymi, miejscami parkingowymi na terenie wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. gr. 20/4, ...

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowo - handlowymi, garażami podziemnymi, miejscami parkingowymi na terenie wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. gr. 20/4, 20/16, 20/18, 20/19, obr. 07, w rejonie ul. Transportowej, ul. Sejneńskiej i ul. Magazynowej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2017-11-17

Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zawiadomienia spadkobierców.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zawiadomienia spadkobierców.

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2017-11-17

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17 listopada 2017 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.711.2017 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bacieczki" na usunięcie jednego drzewa, rosnącego przy ul. Swobodnej 64 w Białymstoku, na działce nr geod. 1925, obręb 2 - Wysoki S...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17 listopada 2017 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.711.2017 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bacieczki" na usunięcie jednego drzewa, rosnącego przy ul. Swobodnej 64 w Białymstoku, na działce nr geod. 1925, obręb 2 - Wysoki Stoczek

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2017-11-17

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17 listopada 2017 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.710.2017 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bacieczki" na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących przy ul. Swobodnej 39 w Białymstoku, na działce nr geod. 1752/13, obręb 2 - Wysoki...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17 listopada 2017 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.710.2017 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bacieczki" na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących przy ul. Swobodnej 39 w Białymstoku, na działce nr geod. 1752/13, obręb 2 - Wysoki Stoczek

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2017-11-17

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.809.2017, dotyczącej wydania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięci...

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.809.2017, dotyczącej wydania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Pułkowej 1 w Białymstoku, na działce nr geod. 2171, obręb 16 - Wygoda

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2017-11-17

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.808.2017, dotyczącej wydania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięci...

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.808.2017, dotyczącej wydania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Pułkowej 1 w Białymstoku, na działce nr geod. 2171, obręb 16 - Wygoda

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2017-11-17

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.805.2017, dotyczącej wydania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięci...

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.805.2017, dotyczącej wydania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Pułkowej 3A i 5A w Białymstoku, na działce nr geod. 2170, obręb 16 - Wygoda

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2017-11-17

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.804.2017, dotyczącej wydania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięci...

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.804.2017, dotyczącej wydania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Pułkowej 7A w Białymstoku, na działce nr geod. 2170, obręb 16 - Wygoda

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2017-11-17

Feedback

wynik operacji: 11-7