Wydanie prawa jazdy

Procedura

Do wniosku sk艂adanego w postaci elektronicznej nale偶y do艂膮czy膰:

  • wymagane przepisami zeskanowane dokumenty /patrz odpowiednia procedura /,
  • skan zdj臋cia lub zdj臋cie wykonane technik膮 cyfrow膮
  • potwierdzenie elektroniczne dokonania przelewu lub skan dowodu wp艂aty.

Osoba sk艂adaj膮ca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy, przesy艂a do urz臋du za po艣rednictwem operatora pocztowego:

  • orygina艂y wymaganych przepisami dokumentów,
  • fotografi臋 je偶eli zdj臋cie nie by艂o wykonane technik膮 cyfrow膮,
  • orygina艂 zgody rodziców – o ile jest wymagana,
  • orygina艂y dokumentów zostan膮 odes艂ane osobie wnioskuj膮cej.

W przypadku z艂o偶enia wniosku elektronicznego zawieraj膮cego braki formalnoprawne lub nieodpowiadaj膮ce wymaganiom (zobacz wymagania), w zale偶no艣ci od ich rodzaju Urz膮d wzywa do ich uzupe艂nienia.