Rejestracja pojazdu,czasowa rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu

Procedura

Do wniosku sk艂adanego w postaci elektronicznej nale偶y do艂膮czy膰:

  • wymagane przepisami zeskanowane dokumenty (patrz odpowiednia procedura) oraz zdj臋cia tablic rejestracyjnych wykonanych technik膮 cyfrow膮,
  • potwierdzenie elektronicznego dokonania przelewu wymaganych op艂at albo zeskanowany dowód wp艂aty tych op艂at.

Po otrzymaniu pozytywnie zweryfikowanego wniosku, w艂a艣ciciel pojazdu b臋dzie wezwany, do przekazania do tut. urz臋du w wyznaczonym terminie orygina艂ów wymaganych dokumentów oraz tablic rejestracyjnych. Równocze艣nie zostanie wyznaczony termin zg艂oszenia si臋 w tut. urz臋dzie celem odbioru pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i nalepki kontrolnej lub decyzji o wyrejestrowaniu.  
 
W przypadku rejestracji pojazdu organ rejestruj膮cy wezwie nast臋pnie w艂a艣ciciela pojazdu do odbioru dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i decyzji o rejestracji pojazdu. Dokumenty te b臋d膮 wydane po dokonaniu przez w艂a艣ciciela pojazdu zwrotu pozwolenia czasowego i okazaniu obowi膮zkowego ubezpieczenia OC.

Uwaga! Na ka偶dym etapie post臋powania zamiast osobistego dostarczania dokumentów lub ich odbioru mo偶na je przes艂a膰 poczt膮 za potwierdzeniem odbioru lub przesy艂k膮 kuriersk膮 za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt w艂a艣ciciela pojazdu.

W przypadku negatywnie zweryfikowanego wniosku nieodpowiadaj膮cego wzorowi i wymaganiom, lub nieza艂膮czenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu op艂at, w艂a艣ciciel pojazdu zostanie poinformowany o konieczno艣ci dokonania uzupe艂nienia dokumentów i op艂at drog膮 elektroniczn膮.