Zasady

Zasady Budżetu Obywatelskiego 2018 zostały określone uchwałą Rady Miasta Białystok z 27 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Białegostoku konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na rok 2018.

Proces realizacji Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2018 rok, określony ww. uchwałą, opierał się także na stosownych zarządzeniach wydawanych przez Prezydenat Miasta Białegostoku.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 9+5