Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2014-2018

Dostępne: 658 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XLII/657/17

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 – 2036

Nr uchwały: XLII/657/17

Data uchwalenia: 2017-11-02

Uchwała nr XLII/656/17

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

Nr uchwały: XLII/656/17

Data uchwalenia: 2017-11-02

Uchwała nr XLII/655/17

W sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Z. B. w części dotyczącej działalności Prezydenta Miasta Białegostoku jako organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji

Nr uchwały: XLII/655/17

Data uchwalenia: 2017-10-30

Uchwała nr XLII/654/17

W sprawie: nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

Nr uchwały: XLII/654/17

Data uchwalenia: 2017-10-30

Uchwała nr XLII/653/17

W sprawie: nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku

Nr uchwały: XLII/653/17

Data uchwalenia: 2017-10-30

Uchwała nr XLII/652/17

W sprawie: nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

Nr uchwały: XLII/652/17

Data uchwalenia: 2017-10-30

Uchwała nr XLII/651/17

W sprawie: nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 38 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku

Nr uchwały: XLII/651/17

Data uchwalenia: 2017-10-30

Uchwała nr XLII/650/17

W sprawie: nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 33 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku

Nr uchwały: XLII/650/17

Data uchwalenia: 2017-10-30

Uchwała nr XLII/649/17

W sprawie: nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Nr uchwały: XLII/649/17

Data uchwalenia: 2017-10-30

Uchwała nr XLII/648/17

W sprawie: nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku

Nr uchwały: XLII/648/17

Data uchwalenia: 2017-10-30

Wyniki głosowań na sesjach Rady Miasta

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 8-7