Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2014-2018

Dostępne: 783 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr L/781/18

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Nr uchwały: L/781/18

Data uchwalenia: 2018-05-21

Uchwała nr L/780/18

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania

Nr uchwały: L/780/18

Data uchwalenia: 2018-05-21

Uchwała nr L/779/18

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa

Nr uchwały: L/779/18

Data uchwalenia: 2018-05-21

Uchwała nr L/778/18

W sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Nr uchwały: L/778/18

Data uchwalenia: 2018-05-21

Uchwała nr L/777/18

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii Miasta Białystok oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego

Nr uchwały: L/777/18

Data uchwalenia: 2018-05-21

Uchwała nr L/776/18

W sprawie: nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 27 - Zawady

Nr uchwały: L/776/18

Data uchwalenia: 2018-05-21

Uchwała nr L/775/18

W sprawie: nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 14 - Mickiewicza

Nr uchwały: L/775/18

Data uchwalenia: 2018-05-21

Uchwała nr L/774/18

W sprawie: nadania nazwy placowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 15 – Dojlidy

Nr uchwały: L/774/18

Data uchwalenia: 2018-05-21

Uchwała nr L/773/18

W sprawie: zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów, placów zabaw, boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich

Nr uchwały: L/773/18

Data uchwalenia: 2018-05-21

Uchwała nr L/772/18

W sprawie: delegowania radnych do składu Komisji bezpieczeństwa i porządku

Nr uchwały: L/772/18

Data uchwalenia: 2018-05-21

Wyniki głosowań na sesjach Rady Miasta

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 10-4