XLVII sesja Rady Miasta Bia艂ystok w dniu 26 lutego 2018 r.

Tytu艂 XLVII sesja Rady Miasta Bia艂ystok w dniu 26 lutego 2018 r.
Kategoria Aktualno艣ci Rada Miasta

XLVII sesja Rady Miasta Bia艂ystok odb臋dzie si臋 26 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w Bia艂ymstoku, ul. Mickiewicza 3. Pocz膮tek obrad godz. 10.00. W za艂膮czeniu porz膮dek obrad sesji oraz projekty uchwa艂.

Ze wzgl臋du na rozmiar pliku projekt uchwa艂y w sprawie studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Bia艂egostoku zawarty w druku nr 479 dost臋pny jest w linku - zobacz

Transmisja obrad聽w dniu sesji - zobacz

Dokumenty do pobrania

 • XLVII sesja RMB - 26 lutego 2018 r.doc (DOC, 63.5 KB)

 • Druk Nr 730.pdf (PDF, 208.19 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia woli przyst膮pienia do realizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu w ramach projektu pn.: 鈥濷pracowanie plan贸w adaptacji do zmian klimatu dla miast powy偶ej 100 tys. mieszka艅c贸w

 • Druk Nr 731.pdf (PDF, 182.37 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie zwi臋kszenia wysoko艣ci 艣rodk贸w finansowych na utrzymanie dziecka w plac贸wce opieku艅czo wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka 艢w. Rodziny z Nazaretu w Bia艂ymstoku, ul. Nowa 32 A

 • Druk Nr 732.pdf (PDF, 264.53 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych prowadzonych na terenie miasta Bia艂egostoku

 • Druk Nr 733.pdf (PDF, 769.33 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych na terenie Miasta Bia艂ystok przez osoby prawne inne ni偶 jednostki samorz膮du terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystania

 • Druk Nr 734.pdf (PDF, 193.16 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie um贸w najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, pomieszcze艅 gabinet贸w profilaktyki zdrowotnej, usytuowanych w budynkach szk贸艂 prowadzonych przez Miasto Bia艂ystok

 • Druk Nr 735.pdf (PDF, 281.71 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Miasta Bia艂egostoku na finansowanie lub dofinansowanie zada艅 z zakresu ochrony 艣rodowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Bia艂egostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania.

 • Druk Nr 736.pdf (PDF, 320.9 KB)

  projekt uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie utworzenia jednostki bud偶etowej pod nazw膮 Stra偶 Miejska w Bia艂ymstoku oraz nadania jej statutu i regulaminu

 • Druk Nr 737.pdf (PDF, 207.75 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie zmiany siedziby X Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w Bia艂ymstoku.

 • Druk Nr 738.pdf (PDF, 765.8 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie nadania nazwy skwerowi, po艂o偶onemu w Bia艂ymstoku na osiedlu nr 1 鈥 Centrum.

 • Druk Nr 739.pdf (PDF, 1.04 MB)

  projekt uchwa艂y w sprawie nadania nazwy ulicy, po艂o偶onej w Bia艂ymstoku na osiedlach: nr 11 鈥 Piasta I i nr 13 鈥 Skorupy.

 • Druk Nr 740.pdf (PDF, 973.29 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie nadania nazwy ulicy, po艂o偶onej w Bia艂ymstoku na osiedlu nr 23 鈥 Bacieczki.

 • Druk Nr 741.pdf (PDF, 796.88 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie nadania nazwy ulicy, po艂o偶onej w Bia艂ymstoku na osiedlu nr 1 鈥 Centrum.

 • Druk Nr 742.pdf (PDF, 2.03 MB)

  projekt uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci osiedla Mickiewicza w Bia艂ymstoku (w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Jagiello艅skiej)

 • Druk Nr 743.pdf (PDF, 2.15 MB)

  projekt uchwa艂y w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci osiedla Skorupy w Bia艂ymstoku (rejon ulic: Za艣cia艅skiej i Nowowarszawskiej)

 • Druk Nr 744.pdf (PDF, 2.48 MB)

  projekt uchwa艂y w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci osiedla Centrum w Bia艂ymstoku (rejon ul. J.H. D膮browskiego i Botanicznej).

 • Druk Nr 745.pdf (PDF, 186.09 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie udzielenia bonifikaty od uzyskanych w wyniku przetargu cen lokali mieszkalnych, znajduj膮cych si臋 w budynku wpisanym do rejestru zabytk贸w.

 • Druk Nr 746.pdf (PDF, 811.13 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie nadania nazwy rondu po艂o偶onemu w Bia艂ymstoku na osiedlu nr 4 鈥 Bojary.

 • Druk Nr 747.pdf (PDF, 183.33 KB)

  projekt uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 nr XXXIV/377/12 Rady Miasta Bia艂ystok z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci oraz ich wydzier偶awiania lub wynajmowania na czas oznaczony d艂u偶szy ni偶 trzy lata lub na czas nieoznaczony

 • Druk Nr 748.pdf (PDF, 1.68 MB)

  projekt uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Miasta Bia艂egostoku na 2018 rok

 • Druk Nr 749.pdf (PDF, 641.83 KB)

  projekt uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bia艂egostoku na lata 2018 鈥 2036

 • Projekt Stanowiska Rady Miasta Bia艂ystok.pdf (PDF, 268.42 KB)

Feedback

wynik operacji: 3+3