Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak DOŚ-I.6131.971.2017, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ul. Zagumiennej 38 w Białymstoku, na działce nr geod. 971/4, obręb 12 - Białostoczek Południe

Tytuł Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak DOŚ-I.6131.971.2017, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ul. Zagumiennej 38 w Białymstoku, na działce nr geod. 971/4, obręb 12 - Białostoczek Południe
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 5*2