Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.853.2017, dotyczącej wydania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Wiejskiej 78 w Białymstoku, na działce nr geod. 969/4, obręb 9 - Nowe Miasto

Tytuł Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.853.2017, dotyczącej wydania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Wiejskiej 78 w Białymstoku, na działce nr geod. 969/4, obręb 9 - Nowe Miasto
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 9+5