Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.843.2017, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ul. Wołodyjowskiego 6 i 6A w Białymstoku, na działkach nr geod. 1231 i 2263, obręb 11 - Śródmieście

Tytuł Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.843.2017, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ul. Wołodyjowskiego 6 i 6A w Białymstoku, na działkach nr geod. 1231 i 2263, obręb 11 - Śródmieście
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 4*2