Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.313.2018, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ul. Palmowej 38 w Białymstoku, na działce nr geod. 566/33, obręb 2 - Wysoki Stoczek

Tytuł Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.313.2018, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ul. Palmowej 38 w Białymstoku, na działce nr geod. 566/33, obręb 2 - Wysoki Stoczek
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 9-6