Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 565 wyników ze wszystkich kategorii.

Budowa kanału deszczowego wzdłuż torów PKP na osiedlu Białostoczek z wylotem do rzeki Białej w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-11-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-12-01

Dostawa 20 autobusów w ramach projektu: Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej

Data utworzenia: 2017-11-13

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-12-20

Dostawa systemu uwierzytelniania dostępu do sieci

Data utworzenia: 2017-11-02

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-10

Dostawa 30 sztuk nowych urządzeń kontrolerskich z czytnikiem dla kart bezstykowych wraz z dodatkowym wyposażeniem i zainstalowanym na urządzeniach dedykowanym oprogramowaniem

Data utworzenia: 2017-11-02

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-10

Dostawa oprogramowania bazodanowego i serwera kasetowego

Data utworzenia: 2017-10-31

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-14

Dostawa 50 szt. stacjonarnych terminali do doładowania elektronicznej portmonetki na Białostockiej Karcie Miejskiej

Data utworzenia: 2017-10-27

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-07

Konserwacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Białystok

Data utworzenia: 2017-10-20

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-28

Dostawa 65 licencji zintegrowanego pakietu oprogramowania biurowego

Data utworzenia: 2017-10-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2017-10-27

Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej i matematycznej, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia do pracowni językowej

Data utworzenia: 2017-10-17

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2017-10-26

Feedback

wynik operacji: 7-6