Nabór na stanowiska urzędnicze

Szczegółowe informacje o naborach na stanowiska urzędnicze opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl


Zasady przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze

Zasady i tryb przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze zostały ustalone zarządzeniem wewnętrznym Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 83/15 z dnia 10 listopada 2015r.

Stan zatrudnienia

Plan etatów Urzędu Miejskiego w Białymstoku na 2017 r. - 1144,5 etaty.
Stan zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych i urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w roku 2017 (na dzień 31.08):
Stanowiska kierownicze - 148 osoby
Stanowiska urzędnicze - 895 osób

Dostępne: 201 wyników ze wszystkich kategorii.

inspektor w Departamencie Gospodarki Komunalnej

Numer: 43/18

Data utworzenia: 2018-05-24

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-06-04

inspektor w Departamencie Komunikacji Społecznej

Numer: 42/18

Data utworzenia: 2018-05-24

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-06-04

inspektor w Biurze Nadzoru Właścicielskiego

Numer: 41/18

Data utworzenia: 2018-05-24

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-05-30

trzy stanowiska podinspektora w Departamencie Obsługi Mieszkańców

Numer: 40/18

Data utworzenia: 2018-05-10

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-05-22

podinspektor w Departamencie Edukacji

Numer: 39/18

Data utworzenia: 2018-05-08

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-05-21

dwa stanowiska podinspektora w Departamencie Organizacyjnym i Nadzoru

Numer: 38/18

Data utworzenia: 2018-05-21

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2018-05-10

podinspektor w Biurze Rady Miasta

Numer: 37/18

Data utworzenia: 2018-05-24

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2018-04-27

Inspektor w Centrum Aktywności Społecznej

Numer: 36/18

Data utworzenia: 2018-05-21

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2018-04-27

Kierownik Referatu Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych

Numer: 35/18

Data utworzenia: 2018-05-14

Status: Nierozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2018-04-20

dwa stanowiska podinspektora w Departamencie Rachunkowości

Numer: 34/18

Data utworzenia: 2018-05-08

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2018-04-16

Feedback

wynik operacji: 10-6