Nabór na stanowiska urzędnicze

Szczegółowe informacje o naborach na stanowiska urzędnicze opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl


Zasady przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze

Zasady i tryb przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze zostały ustalone zarządzeniem wewnętrznym Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 83/15 z dnia 10 listopada 2015r.

Stan zatrudnienia

Plan etatów Urzędu Miejskiego w Białymstoku na 2017 r. - 1144,5 etaty.
Stan zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych i urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w roku 2017 (na dzień 31.08):
Stanowiska kierownicze - 148 osoby
Stanowiska urzędnicze - 895 osób

Dostępne: 164 wyników ze wszystkich kategorii.

podinspektor w Departamencie Ochrony Środowiska

Numer: 6/18

Data utworzenia: 2018-01-16

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-01-29

podinspektor w Departamencie Inwestycji

Numer: 5/18

Data utworzenia: 2018-01-05

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-01-16

podinspektor w Departamencie Inwestycji

Numer: 4/18

Data utworzenia: 2018-01-05

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-01-16

podinspektor w Zarządzie Dróg Miejskich

Numer: 3/18

Data utworzenia: 2018-01-05

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-01-16

cztery stanowiska podinspektora w Departamencie Skarbu

Numer: 2/18

Data utworzenia: 2018-01-05

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-01-16

Kierownik Referatu Postępowań Administracyjnych w Departamencie Geodezji

Numer: 1/18

Data utworzenia: 2018-01-03

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-01-15

podinspektor w Departamencie Architektury

Numer: 55/17

Data utworzenia: 2017-12-28

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2017-12-04

Kierownik Referatu Postępowań Administracyjnych w Departamencie Geodezji

Numer: 54/17

Data utworzenia: 2017-12-19

Status: Nierozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2017-11-28

inspektor w Zarządzie Dróg Miejskich

Numer: 53/17

Data utworzenia: 2017-12-15

Status: Nierozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2017-11-10

podinspektor w Departamencie Spraw Społecznych

Numer: 52/17

Data utworzenia: 2017-12-21

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2017-11-06

Feedback

wynik operacji: 9+2