Skarbnik Miasta

Zakres kompetencji Skarbnika Miasta regulują niżej wymienione Zarządzenia Prezydenta:

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.