Sekretarz Miasta

Zakres kompetencji Sekretarza Miasta regulują niżej wymienione Zarządzenia Prezydenta:

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.