Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Komisja rozpatruje sprawy:

 1. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. z zakresu środowiska, w tym ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami, zieleni komunalnej i zadrzewień,
 3. współdziałania z właściwymi organami w realizacji ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawa wodnego i ustawy o ochronie przyrody,
 4. utrzymania zieleni,
 5. gospodarki odpadami komunalnymi.

Członkowie Komisji:

 1. Katarzyna Bagan – Kurluta - Przewodnicząca Komisji
 2. Maciej Biernacki
 3. Jacek Krzysztof Chańko
 4. Paweł Myszkowski
 5. Joanna Misiuk
 6. Andrzej Perkowski
 7. Łukasz Prokorym
 8. Konrad Zieleniecki - Wiceprzewodniczący Komisji

Obsługa Komisji:

Biuro Rady Miasta
ul. Słonimska 1, pok. 605
Anna Fechner, telefon 85 869 6399

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony