Komisja Sportu i Turystyki

Komisja rozpatruje sprawy:

 1. sportu, kultury fizycznej i turystyki,
 2. efektywności pracy gminnych jednostek kultury fizycznej,
 3. upowszechniania turystyki jako formy spędzania wolnego czasu,
 4. tworzenia warunków dla rozwoju sportu i turystyki w mieście,
 5. opiniowania zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych ze sportem, turystyką i rekreacją.

Członkowie Komisji:

 1. Katarzyna Ancipiuk
 2. Jacek Krzysztof Chańko
 3. Jowita Chudzik - Przewodnicząca Komisji
 4. Jarosław Grodzki - Wiceprzewodniczący Komisji
 5. Rafał Sebastian Grzyb
 6. Elżbieta Kadłubowska
 7. Katarzyna Kisielewska - Martyniuk
 8. Paweł Myszkowski
 9. Stefan Nikiciuk
 10. Andrzej Perkowski
 11. Łukasz Prokorym
 12. Sebastian Jakub Putra
 13. Mateusz Sawicki
 14. Konrad Zieleniecki

 

Obsługa Komisji:

Biuro Rady Miasta
ul. Słonimska 1, pok. 605
Klaudia Makal, telefon 85 869 6047

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony