Komisja Infrastruktury Komunalnej

Komisja rozpatruje sprawy:

 1. utrzymania dróg, mostów i placów,
 2. lokalnego transportu zbiorowego,
 3. zaopatrzenia Miasta w media i inne usługi komunalne,
 4. cmentarzy komunalnych,
 5. oczyszczania miasta i utrzymania zieleni,
 6. targowisk i hal targowych,
 7. wypracowania strategii gospodarowania mieniem komunalnym,
 8. funkcjonowania spółek komunalnych i urządzeń infrastruktury technicznej,
 9. polityki mieszkaniowej Miasta,
 10. termomodernizacji gminnych budynków oświatowych, służby zdrowia i komunalnych zasobów mieszkaniowych,
 11. budowy i modernizacji infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu,
 12. związane z kontrolą efektywności gminnych podmiotów zarządzających mieszkaniowymi zasobami Miasta.

Członkowie Komisji:

 1. Katarzyna Bagan-Kurluta
 2. Maciej Biernacki - Przewodniczący Komisji
 3. Jacek Chańko - Wiceprzewodniczący Komisji
 4. Karol Konrad Masztalerz
 5. Paweł Myszkowski
 6. Andrzej Perkowski
 7. Łukasz Prokorym

 

Obsługa Komisji:

Biuro Rady Miasta
ul. Słonimska 1, pok. 605
Klaudia Makal, telefon 85 869 6047

 

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony