Komisja Edukacji i Wychowania

Komisja rozpatruje sprawy:

 1. edukacji publicznej,
 2. wychowania dzieci i młodzieży,
 3. współpracy ze środowiskiem akademickim,
 4. efektywności działania gminnych jednostek oświatowych.

Członkowie Komisji:

 1. Jarosław Grodzki
 2. Katarzyna Jamróz
 3. Tomasz Kalinowski
 4. Elżbieta Kadłubowska
 5. Katarzyna Kisielewska – Martyniuk
 6. Zbigniew Tomasz Klimaszewski
 7. Joanna Misiuk - Przewodnicząca Komisji
 8. Agnieszka Małgorzata Rzeszewska
 9. Marek Stanisław Tyszkiewicz - Wiceprzewodniczący Komisji

 

Obsługa Komisji:

Biuro Rady Miasta
ul. Słonimska 1, pok. 605
Anna Fechner, telefon 85 869 6399

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony