Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 827

W sprawie
wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne
Nr interpelacji kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] 827
Data złożenia
2022-09-26
Imię i Nazwisko Radnego
[Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: