Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 531

W sprawie
zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku"
Nr interpelacji kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] 531
Data złożenia
2021-04-14
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] Łukasz Prokorym

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.