Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 527

W sprawie
rekrutacji dzieci do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych z dodatkowa nauką języka białoruskiego
Nr interpelacji kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] 527
Data złożenia
2021-04-09
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] Joanna Misiuk

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.