Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 526

W sprawie
zakupu przez Miasto Białystok dodatkowych serduszek na nakrętki do prowadzenia akcji charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych
Nr interpelacji kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] 526
Data złożenia
2021-04-09
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] Joanna Misiuk

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.