Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr geodezyjny gr. 386/1, obręb 24, przy ul. Kolonia Dojlidy w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr geodezyjny gr. 386/1, obręb 24, przy ul. Kolonia Dojlidy w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback