Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków, zlokalizowanej na działkach nr geodezyjny gr.: 550, 523, 519/1, 519/2, 518/9, 518/10, 518/3, 518/4, 517/2, 516/8, 516/18, 516/4, 554, 553, 514/23, 516/7, 516/9, 515, obręb-3, przy alei Solidarności, ulicy Kolejowej i Zwycięstwa w Białymstoku

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków, zlokalizowanej na działkach nr geodezyjny gr.: 550, 523, 519/1, 519/2, 518/9, 518/10, 518/3, 518/4, 517/2, 516/8, 516/18, 516/4, 554, 553, 514/23, 516/7, 516/9, 515, obręb-3, przy alei Solidarności, ulicy Kolejowej i Zwycięstwa w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.