Została wydana decyzja o umorzeniu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej instalacji elektroenergetycznej niskiego napięcia, na działce nr ew. gr 1763 obr. 11 przy ul. Akademickiej w Białymstoku.

Tytuł Została wydana decyzja o umorzeniu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej instalacji elektroenergetycznej niskiego napięcia, na działce nr ew. gr 1763 obr. 11 przy ul. Akademickiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Feedback