Została wydana decyzja o umorzeniu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej instalacji elektroenergetycznej niskiego napięcia, na działce nr ew. gr 1763 obr. 11 przy ul. Akademickiej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o umorzeniu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej instalacji elektroenergetycznej niskiego napięcia, na działce nr ew. gr 1763 obr. 11 przy ul. Akademickiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.