Zawiadomienie Starosty Zambrowskiego o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. rozbiórkę dwóch przepustów żelbetowych Ø800 pod koroną ul. Mickiewicza w Białymstoku, w związku z inwestycją polegającą na przebudowie ul. Mickiewicza w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granic miasta Białegostoku, z wniosku Miasta Białystok.

Tytuł Zawiadomienie Starosty Zambrowskiego o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. rozbiórkę dwóch przepustów żelbetowych Ø800 pod koroną ul. Mickiewicza w Białymstoku, w związku z inwestycją polegającą na przebudowie ul. Mickiewicza w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granic miasta Białegostoku, z wniosku Miasta Białystok.
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 8+7