Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 2-Wysoki Stoczek jako działki numer 1867/25 o powierzchni 0,1892 ha i 1867/30 o powierzchni 0,7336 ha.

Tytuł
Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 2-Wysoki Stoczek jako działki numer 1867/25 o powierzchni 0,1892 ha i 1867/30 o powierzchni 0,7336 ha.
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: