Zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku o środowiskowych uwarunkowaniach.

Tytuł
Zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku o środowiskowych uwarunkowaniach.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.