Zawiadamia się o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku DOŚ-II.6220.8.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko przedsięwzięcia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Białymstoku przy ul. Lodowej.

Tytuł
Zawiadamia się o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku DOŚ-II.6220.8.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko przedsięwzięcia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Białymstoku przy ul. Lodowej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.