Zarządzenie nr 262/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Tytuł
Zarządzenie nr 262/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.