Wydano decyzję na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach numer 745/10, 745/11, 747/1, 720/5 obręb 9 przy ulicy Wspólnej, Gen. Sowińskiego w Białymstoku.

Tytuł
Wydano decyzję na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach numer 745/10, 745/11, 747/1, 720/5 obręb 9 przy ulicy Wspólnej, Gen. Sowińskiego w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.