Wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji na przebudowę budynku usługowego służby zdrowia w zakresie schodów zewnętrznych, budowy fundamentu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu apteki oraz z zagospodarowaniem terenu na działce numer 657/36 przy ulicy Witosa

Tytuł
Wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji na przebudowę budynku usługowego służby zdrowia w zakresie schodów zewnętrznych, budowy fundamentu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu apteki oraz z zagospodarowaniem terenu na działce numer 657/36 przy ulicy Witosa
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback