Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, zlokalizowanej na działkach nr geodezyjny 3175/1, 1692/46 obr. 06 przy ul. Nowosielskiej w Białymstoku.

Tytuł
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, zlokalizowanej na działkach nr geodezyjny 3175/1, 1692/46 obr. 06 przy ul. Nowosielskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.