Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przetwarzania odpadów - kruszeniu gruzu przy ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku.

Tytuł
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przetwarzania odpadów - kruszeniu gruzu przy ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: