Remont, budowa, przebudowa i rozbiórka części ogrodzenia zespołu pałacowo-parkowego Branickich wraz z zagospodarowaniem terenu na części działek o nr ewid. gr. 1742/1 i 1742/2 (obręb 11) przy ul. Akademickiej w Białymstoku.

Tytuł
Remont, budowa, przebudowa i rozbiórka części ogrodzenia zespołu pałacowo-parkowego Branickich wraz z zagospodarowaniem terenu na części działek o nr ewid. gr. 1742/1 i 1742/2 (obręb 11) przy ul. Akademickiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.