XXXVI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 22 lutego 2021 r.

Tytuł
XXXVI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 22 lutego 2021 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XXXVI sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r. w częściowo zdalnym trybie obradowania tj. stacjonarnie w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1 oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

Szczegółowe zasady uczestnictwa w sesji określa Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji Rady Miasta Białystok zwołanej na dzień 22 lutego 2021 r.

 • Porządek obrad XXXVI sesja RMB - 22 luty 2021 r. (do odczytu) (DOC, 62,5 KB)

 • Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji 22 lutego 2021 roku ( do odczytu) (PDF, 681,29 KB)

 • Druk Nr 493 (do odczytu) (PDF, 361,66 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania statutu Galerii im. Sleńdzińskich.

 • Druk Nr 494 (do odczytu) (PDF, 362,46 KB)

  projekt uchwły w sprawie nadania statutu Białostockiemu Teatrowi Lalek

 • Druk Nr 495 (do odczytu) (PDF, 8,17 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku w rejonie ulic Gen. Józefa Bema i Wiejskiej - etap I

 • Druk Nr 496 (do odczytu) (PDF, 377,99 KB)

  projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015-2022 dla Miasta Białegostoku i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Białystok porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego oraz pozostałych gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego”

 • Druk Nr 497 (do odczytu) (PDF, 469,36 KB)

  projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku

 • Druk Nr 498 (do odczytu) (PDF, 222,05 KB)

  projekt uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku

 • Druk Nr 499 (do odczytu) (PDF, 378,02 KB)

  projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku

 • Druk Nr 500 (do odczytu) (PDF, 1008,54 KB)

  projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Policealnej Nr 3 w Białymstoku oraz włączenia Szkoły Policealnej Nr 3 w Białymstoku do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

 • Druk Nr 501 (do odczytu) (PDF, 2,09 MB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021rok

 • Druk Nr 502 ( do odczytu) (PDF, 547,06 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2021 – 2040

 • Druk Nr 503 ( do odczytu) (PDF, 817,59 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Kawaleryjskie i Nowe Miasto w Białymstoku w rejonie ulic Witolda Sławińskiego i Kawaleryjskiej

 • Druk Nr 504 (do odczytu) (PDF, 1,11 MB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i L. Waryńskiego)

 • Projekt Stanowiska RMB.pdf (PDF, 351,3 KB)

 • Projekt odpowiedzi na petycję (do odczytu) (DOCX, 12,01 KB)

 • Projekt odpowiedzi na petycję (do odczytu) (DOCX, 11,67 KB)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: