XXX sesja Rady Miasta Białystok w dniu 26 października 2020 r.

Tytuł
XXX sesja Rady Miasta Białystok w dniu 26 października 2020 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XXX sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. w częściowo zdalnym trybie obradowania tj. stacjonarnie w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1 oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Początek obrad godz. 10.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

Szczegółowe zasady uczestnictwa w sesji określa Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji Rady Miasta Białystok zwołanej na dzień 26 października 2020 r.

 • Porządek obrad XXX sesja RMB w dniu 26 października 2020 r. (DOC, 61,5 KB)

 • Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji Rady Miasta Białystok zwołanej na dzień 26 października 2020 r. (do odczytu) (DOC, 74 KB)

 • Druk Nr 434 (do odczytu) (PDF, 745,33 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

 • Druk Nr 435 ( do odczytu) (PDF, 2,11 MB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku w rejonie ulic K. Pułaskiego i Transportowej

 • Druk Nr 436 (do odczytu) (PDF, 782,05 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 9 – Jaroszówka

 • Druk Nr 437 ( do odczytu) (PDF, 481,94 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

 • Druk Nr 438 (do odczytu) (PDF, 461,17 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 14 – Mickiewicza.

 • Druk Nr 439 ( do odczytu) (PDF, 217,8 KB)

  projekt zmieniającej uchwałę Nr XXII/345/20 Rady Miasta Białystok z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli, pełniących inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Miasto Białystok.

 • Druk Nr 440 (do odczytu) (PDF, 324,7 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

 • Druk Nr 441 (do odczytu) (PDF, 2,68 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok

 • Druk Nr 442 ( do odczytu) (PDF, 633,38 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020 – 2040

 • Projekt Stanowiska RMB (do odczytu) (DOCX, 15,17 KB)

  w sprawie podziału administracyjnego województwa mazowieckiego

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: