XXIX sesja Rady Miasta Białystok w dniu 28 września 2020 r.

Tytuł
XXIX sesja Rady Miasta Białystok w dniu 28 września 2020 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XXIX sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 28 września 2020 r. w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

W związku z zachowaniem terminu wynikającego z art. 20 ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym, projekty uchwał zawarte w drukach nr 428, 429,  430, 431, 432, 433 zostaną wprowadzone do porządku obrad bez konieczności jego rozszerzania w głosowaniu.

Sesja odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wynikających z ogłoszonego w Polsce stanu epidemii.

 • Porządek obrad XXIX sesja RMB - 28 września 2020 r. (do odczytu) (DOC, 62,5 KB)

 • Druk Nr 406 (do odczytu) (PDF, 469,11 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 10 - Wygoda

 • Druk Nr 407 (do odczytu) (PDF, 454,33 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 9 – Jaroszówka

 • Druk Nr 408 (do odczytu) (PDF, 607,87 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” oraz nadania Statutu

 • Druk Nr 409 (do odczytu) (PDF, 1,89 MB)

  projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinków ulic Ks. Jerzego Popiełuszki i Wrocławskiej kategorii dróg powiatowych

 • Druk Nr 410 (do odczytu) (PDF, 214,25 KB)

  projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 411 (do odczytu) (PDF, 865,08 KB)

  projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinków ulic Bacieczki, Armii Krajowej, Letniej i Klonowej kategorii dróg gminnych

 • Druk Nr 412 (do odczytu) (PDF, 7,07 MB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia logo Miasta Białystok oraz Księgi Identyfikacji Wizualnej Miasta

 • Druk Nr 413 (do odczytu) (PDF, 14 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Bojary i Piasta I w Białymstoku w rejonie ulic Dalekiej i Mieszka I

 • Druk Nr 414 (do odczytu) (PDF, 636,47 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 415 (do odczytu) (PDF, 444,54 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenie wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 416 (do odczytu) (PDF, 5,84 MB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja)

 • Druk Nr 417 (do odczytu) (PDF, 11 MB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Jaroszówka i Wygoda w Białymstoku (północno-wschodnie tereny rozwojowe)

 • Druk Nr 418 (do odczytu) (PDF, 396,17 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 13 – Skorupy

 • Druk Nr 419 (do odczytu) (PDF, 572,01 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 420 (do odczytu) (PDF, 502,79 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 18 – Nowe Miasto

 • Druk Nr 421 (do odczytu) (PDF, 1004,75 KB)

  projekt uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar hitlerowskiego obozu pracy w Starosielcach w formie tablicy memoratywnej

 • Druk Nr 422 (do odczytu) (PDF, 982,6 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 5 - Piaski

 • Druk Nr 423 (do odczytu) (PDF, 2,62 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok

 • Druk Nr 424 (do odczytu) (PDF, 631,37 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020 – 2040

 • Druk Nr 425 (do odczytu) (PDF, 219,67 KB)

  projekt uchwały w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020

 • Druk Nr 426 (do odczytu) (PDF, 211,28 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Białostockiego zadania w zakresie świadczenia usług z pomocy społecznej

 • Druk Nr 427 (do odczytu) (PDF, 531,07 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

 • Druk Nr 428 (do odczytu) (PDF, 841,24 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Młynowej i Cieszyńskiej) - etap I.

 • Druk Nr 429 ( do odczytu) (PDF, 454,28 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • Druk Nr 430 (do odczytu) (PDF, 443,26 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Druk Nr 431 (do odczytu) (PDF, 223,93 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu

 • Druk Nr 432 (do odczytu) (PDF, 603,41 KB)

  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Wodociągów Białostockich" Sp. z o.o. na lata 2020-2024"

 • Druk Nr 433 (do odczytu) (PDF, 242,89 KB)

  projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Miasta Białegostoku

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: