XVI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 25 listopada 2019 r.

Tytuł
XVI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 25 listopada 2019 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XVI sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 25 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

W związku z zachowaniem terminu wynikającego z art. 20 ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym, projekt uchwały zawraty w druku nr 241 zostaną wprowadzone do porządku obrad bez konieczności jego rozszerzania w głosowaniu.

 • Porządek obrad XVI sesji RMB_25 listopada_2019 r. ( do odczytu ) (DOC, 59,5 KB)

 • Druk Nr 222 ( do odczytu) (PDF, 551,7 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 11 - Piasta I

 • Druk Nr 223 (do odczytu) (PDF, 1,47 MB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 9 – Jaroszówka oraz pozbawienia nazwy części dotychczasowego przebiegu ulicy Bagnówka-kolonia

 • Druk Nr 224 ( do oczytu) (PDF, 185,17 KB)

  projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Żłobek Miejski Nr 8 w Białymstoku.

 • Druk Nr 225 ( do odczytu ) (PDF, 289,58 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 8 w Białymstoku.

 • Druk Nr 226 ( do odczytu ) (PDF, 291,59 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku.

 • Druk Nr 227 ( do odczytu ) (PDF, 486,2 KB)

  projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 228 ( do odczytu ) (PDF, 182,37 KB)

  projekt uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku poprzez zmianę jego siedziby

 • Druk Nr 229 ( do odczytu ) (PDF, 202,46 KB)

  projekt uchwały w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów kandydatów zgłoszonych na ławników

 • Druk Nr 230 ( do odczytu ) (PDF, 187,28 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • Druk Nr 231 ( do odczytu ) (PDF, 443,54 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • Druk Nr 232 ( do odczytu ) (PDF, 1,8 MB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok

 • Druk Nr 233 ( do odczytu ) (PDF, 366,5 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

 • Druk Nr 234 ( do odczytu ) (PDF, 1,85 MB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Białystok oraz sposobu ich pobierania

 • Druk Nr 235 ( do odczytu ) (PDF, 291,42 KB)

  projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku oraz nadania jej statutu

 • Druk Nr 236 ( do odczytu ) (PDF, 172,64 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia "Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży białostockich szkół"

 • Druk Nr 239 ( do odczytu ) (PDF, 206,7 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • Druk Nr 240 ( do odczytu) (PDF, 641,58 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 – 2036

 • Druk Nr 241 ( do odczytu ) (PDF, 179,32 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Białystok w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

 • Projekt Stanowiska Rady Miasta Białystok ( do odczytu ) (DOCX, 13,13 KB)

  w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.