XV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 28 października 2019 r.

Tytuł
XV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 28 października 2019 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XV sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 28 października 2019 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

W związku z zachowaniem terminu wynikającego z art. 20 ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym, projekty uchwał zawrate w drukach nr 217, 218, 219, 220 zostaną wprowadzone do porządku obrad bez konieczności jego rozszerzania w głosowaniu.

Wpłynął wniosek o włączenie do porządku projektu uchwały zawartego w druku nr 221.

 • Porządek obrad XV sesji RMB - 28 października 2019 r. (DOC, 62 KB)

 • Druk Nr 200 (PDF, 183,39 KB)

  projekt uchwały w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.

 • Druk Nr 201 (PDF, 684,15 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

 • Druk Nr 202 (PDF, 354,55 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

 • Druk Nr 203 (PDF, 417,75 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 20 - Starosielce

 • Druk Nr 204 (PDF, 204,88 KB)

  projekt uchwały w sprawie stwierdzenia pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu

 • Druk Nr 205 (PDF, 209,84 KB)

  projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Białymstoku na kadencję 2020-2023

 • Druk Nr 206 (PDF, 1,95 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok

 • Druk Nr 207 (PDF, 596,18 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 – 2036

 • Druk Nr 208 (PDF, 663 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu nr 27 - Zawady

 • Druk Nr 209 (PDF, 339,15 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 210 (PDF, 372,71 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • Druk Nr 211 (PDF, 176,55 KB)

  projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Białymstoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Białymstoku

 • Druk Nr 212 (PDF, 173,74 KB)

  projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 5 w Białymstoku

 • Druk Nr 213 (PDF, 175,88 KB)

  projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 6 w Białymstoku

 • Druk Nr 214 (PDF, 175,98 KB)

  projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Białymstoku

 • Druk Nr 215 (PDF, 894,23 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu nr 25 – Dziesięciny II

 • Druk Nr 216 (PDF, 1,11 MB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlach: nr 11 – Piasta I i nr 13 – Skorupy

 • Druk Nr 217 (PDF, 291,3 KB)

  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

 • Druk Nr 218 (PDF, 197,05 KB)

  projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w czteroletnie licea ogólnokształcące, dotychczasowych czteroletnich techników w pięcioletnie technika oraz dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych w czteroletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych prowadzonych przez Miasto Białystok, od dnia 1 września 2019 roku

 • Druk Nr 219 (PDF, 177,4 KB)

  projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 3 w Białymstoku i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 3 w Białymstoku

 • Druk Nr 220 (PDF, 197,44 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku

 • Druk Nr 221 (PDF, 215,2 KB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów, placów zabaw, boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.