XIV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 23 września 2019 r.

Tytuł
XIV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 23 września 2019 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XIV sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 23 września 2019 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

W związku z zachowaniem terminu wynikającego z art. 20 ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym, projekty uchwał zawrate w drukach nr 192, 193,194, 198  zostaną wprowadzone do porządku obrad bez konieczności jego rozszerzania w głosowaniu.

 

 • Porządek obrad XIV sesja RMB - 23 września 2019 r. (DOC, 59,5 KB)

 • Druk Nr 179 (PDF, 425,58 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 16 – Bema

 • Druk Nr 180 (PDF, 212,18 KB)

  projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego -anonimizacja danych

 • Druk Nr 181 (PDF, 240,08 KB)

  projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego - anonimizacja danych

 • Druk Nr 182 (PDF, 532,87 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 24 – Dziesięciny I

 • Druk Nr 183 (PDF, 200,1 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021 – 2030 plus”

 • Druk Nr 184 (PDF, 10,48 MB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu do roku 2030"

 • Druk Nr 185 (PDF, 192,65 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia programu „Karta Aktywnego Seniora”

 • Druk Nr 186 (PDF, 228,24 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2019 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ich wysokości.

 • Druk Nr 187 (PDF, 197,44 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku

 • Druk Nr 188 (PDF, 812,37 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 • Druk Nr 189 (PDF, 290,54 KB)

  projekt uchwały w sprawie pomników przyrody położonych na terenie miasta Białystok

 • Druk Nr 190 (PDF, 1,99 MB)

  projekt uchwały w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Władysława Raginisa do kategorii dróg gminnych

 • Druk Nr 191 (PDF, 753,86 KB)

  projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 192 (PDF, 2,02 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok

 • Autopoprawka do druku nr 192 (PDF, 4,02 MB)

 • Druk Nr 193 (PDF, 593,31 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 – 2036

 • Autopoprawka do druku nr 193 (PDF, 3,73 MB)

 • Druk Nr 194 (PDF, 179,28 KB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/155/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok

 • Druk Nr 198 (PDF, 1,15 MB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.